اتصال به بانک برقرار نیست شرکت پارس صنعت دریل ایرانیان ، تامین قطعات حفاری